Díjtételek

A díjtételek rendezésére bankkártyás fizetési lehetőséget biztosítunk.

Merchant Equipment Store Credit Card Logos

Kormányrendelettel szabályozott háziorvosi díjtételek

2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez - háziorvosi rendelést érintő kivonat

2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálata

  A. orvosi alkalmassági vizsgálat 


a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:

aa) első fokon

ab) másodfokon 7200 Ft

10 800 Ft 

 b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

ba) első fokon

bb) másodfokon  


4 800 Ft

7 200 Ft 

c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:

ca) első fokon

cb) másodfokon


2 500 Ft

 4 800 Ft 

d) ha a 70. életévét betöltötte:

da) első fokon

db) másodfokon 


1 700 Ft

3 200 Ft 

3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat

a) ha a 40.
- gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. -
 életévét még nem töltötte be:

aa) első fokon

ab) másodfokon 
7 200 Ft

10 800 Ft

b) ha a 40.
- gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. -
életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: 

ba) első fokon

bb) másodfokon 
4 800 Ft

7 200 Ft

 c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:

ca) első fokon

cb) másodfokon 


2 500 Ft

4 800 Ft

d) ha a 70. életévét betöltötte:

da) első fokon

db) másodfokon 


1 700 Ft

3 200 Ft 

4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett 

vér- és vizeletvétel 

4 800 Ft

5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett

 a) vérvétel 

3 200 Ft

 b) vizeletvétel 

1 600 Ft

6.-8. Hatósági feladatok

6. Látlelet készítése és kiadása 

3 500 Ft 

7. Részeg személy detoxikálása 

7 200 Ft

8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 

7 200 Ft

10. szakvélemény

Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor


7200 Ft

15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése

a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén 

1900 Ft/fő/eset

b) a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemény esetén 

1900 Ft/fő/eset

c) az a) és a b) pontban nem említett esetben 

3300 Ft/fő/eset

16. Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, 

kivéve
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és
b) - az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást

Nem kötelező védőoltás beadása

2 000 Ft 

Kormányrendelettel nem, vagy csak részben szabályozott háziorvosi díjtételek

Egyéb, a kötelező egészségbiztosítás ellátási keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások, melyek térítési díját az egészségügyi szolgáltató saját hatáskörében állapítja meg (284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §  (8) alapján) - a MOK 2016 októberi ajánlásának megfelelően

Szakvélemények: 

Örökbe fogadó szülők egészségi alkalmassági vizsgálata (149/1997 Korm Rend.)


3500 Ft

Gyámnak való alkalmasság megállapítására


3500 Ft

Egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére, valamint jogászi megkeresésre adott szakvélemény, a részletességtől függően minimum


7200 Ft alapdíj + 200 Ft/oldal

Külföldön munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény
magyar nyelven (8/1982 EüM Rend.)


7200 Ft

Minden egyéb, vizsgálatot igénylő véleményezés, kivéve,
ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási,
vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából került sor


7200 Ft

Igazolások:

Tanfolyami részvételhez, beiskolázáshoz


3500 Ft

Foglalkozás-egészségügy kérésére, a korábbi,
ill. gondozott betegségekről részletességtől függően


1500-7200 Ft

Beavatkozások, nem a háziorvos kezdeményezésére: 

A páciens kezdeményezésére történő, szakmailag nem indokolt
vizsgálat, beavatkozás végzése a rendelőben
alkalmanként
(pl. EKG sportorvosi alkalmassághoz, ortopédiai műtéthez,
sebészet kérésére, foglalkozás-egészségügy kérésére stb.) - az OALI ajánlása alapján


2500 Ft 

Egyéb szolgáltatások: 

Elektronikusan tárolt leletek nyomtatása, leletmásolás (1997. évi CLIV. törvény 24.§ )


200 Ft/oldal

Lakáson történő látogatás (nem sürgősség, kényelmi célból) (kiszállási díj)*

*megjegyzés: a kényelmi kiszállási díj a MOK ajánlást tükrözi,
körzetünkben kényelmi hívásra NINCS LEHETŐSÉG! 

5 000 Ft

24 órás vérnyomás monitorozás


2000 Ft, VAGY 2 db Varta Max Tech, vagy ennek megfelelő ceruzaelem behozatala a vizsgálathoz.

Rendelői INR vizsgálat


1000 Ft

VAGY megfelelően tárolt és szállított reagens, pipetta, pipetta hegy és kapilláris behozatala esetén ingyenes

Rendelői INR vizsgálat (még nem elérhető)


2200 Ft 

VAGY CoaguChek PT tesztcsík behozatala esetén a vizsgálat ingyenes.


Egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek** által fizetendő díjtételek***

/Examination fees/  

Vizsgálat a rendelőben /Physical examination in doctor's office/

6000 Ft

Lakáson történő vizsgálat esetén kiszállási díj
(a vizsgálati díjon felül)
/Call-out fee for examination outside of the office
(extra charge above the examination fee)/

2500 Ft

Gyógyszerírás /recept /prescription/

500 Ft/recept / 500 Ft/prescription

Eszközös beavatkozás (EKG, vérvétel, injekció beadása)
/medical device intervention e.g. ECG/

2500 Ft/beavatkozás
2500 Ft/intervention

Orvosi, életvezetési és egyéb tanácsadás, betanítás, stb.

1000 Ft

** (Magyarországon érvényes egészségbiztosítással nem rendelkező állampolgárok - ld. "kék TAJ", "barna TAJ", 2021.01.01-től "piros TAJ")

*** a 87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet 3. § (1) és a MOK 2016 októberi ajánlása alapján

Merchant Equipment Store Credit Card Logos